Created with Highstock 5.0.7 ГЕОЛОГИ САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хайгуулын ажилд зарцуулсан зардлын ажлын төрлөөр эзлэх хувь /2016 он/ Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хайгуулын ажилд зарцуулсан зардлын ажлын төрлөөр эзлэх хувь /2016 он/ Суурин боловсруулалт Суурин боловсруулалт Лаборатори Лаборатори Геофизик Геофизик Өрөмдлөг Өрөмдлөг